fra bare 29 Euro om ugen !

SE pladstilgang og pris – nu !

I. Anvendelsesområde

Brugen af parkeringsreservationssystem og de tjenester, der tilbydes af Park fly24  er underlagt følgende vilkår og betingelser. Uanset tidspunktet for aftalens indgåelse, skal være. Den ved tidspunktet for avtalens ingående gældene lov reglerer avtalen. For så vidt angår, loven ikke er inkluderet, såsom med hensyn til en ekstraordinær opsigelse af kontrakten, gälder de lovbestemte bestemmelser. Opposing eller afviger fra vores vilkår og betingelser for virksomheden, vil ikke blive accepteret af os. Kontrakten er på tysk. Disse vilkår og betingelser omfatter endvidere kundeoplysninger i henhold til den tyske borgerlige lovbog s Informations forordning.

II. Indgåelse af avtale

1. Afsendelse af reservationen på Park fly24 (herefter P-F24 ), udgør et bindende tilbud om at indgå en parkeringsplads lejekontrakt.
2. P-F24 sendt en e-mail, der bekræfter bestillingen og de detaljer, som reseveringen indeholder, listes. Dærmed er en kontrakt indgået med dette indhold.
3. En ændring af faktureringsadresse er dærefter ikke mulig.
4. Med indgåelse af kontrakten erhverver kunden rettighederne til en indstilling af sit motorkøretøj  på den offentlige parkeringsplads, der forvaltes af P-F24 i det aftalte tidsrum i reservationen.
5. Gennem att gå og eller køre ind på parkeringspladsen Park fly24 , In de Tarpen 87, 22848 Hamburg-Norderstedt
6. Mundtlig forespørgsel af kunden og bekræftelsen af indehaveren eller dennes ansatte i henhold til en aftale af leje og udlejningens tid.
7. Der er ingen ret til en bestemt parkeringsplads.
8. Virksomheden P-F24 giver kunden en indhegnet, ubevogtet og ubeskyttet mod forvitring parkering på parkeringspladsen på In de Tarpen 87, 22848 Hamburg-Norderstedt for den aftalte lejeperiode udelukkende til parkering formål.
9. De respektive ankomst-og afgangstider er bindende meddelt af kunden som en del af bestillingen. En efterfølgende ændring underretter kunden i tide. En efterfølgende ændring underetter kunden i god tid, omkring 6 timer i forvejen med hensyn till vores kontortid 08:00 bis 14:00 ur. Disse ændringer er uden avgift.
10. Ophentning av af vores kunder i lufthavnen når de kommer tilbage sker generelt kun efter deres opkald  og nødvendige ventetider i lufthavnen accepteres af kunden.
11. Hvis den aftalte parkeringsperiode overskrides bliver en extra avgift beregnet i henhold til de gældende satser. Fjerner kunden ikke køretøjet efter at lejeforholdet har ludlöbet så overgår aftalen ikke i nogen stiltiende forlængelse af lejekontrakten på ubestemt tid. § 545 BGB er udtrykkeligt udelukket. P-F24 kan kræve erstatning for tiden fra det aftalen er löbet ud till tiden når köretöjet bliver fjernet med ett belöp som modsvarer lejen for denne extra periode ; eventuelle yderligere krav forblive upåvirket.
12. P-F24 er berettiget til at fjerne køretøjet eller få det fjernet fra parkeringspladsen efter lejeperioden på bekostning af kunden.
13. Barnesæder kan kun stilles til rådighed, forudsat at tilgængeligheden af P-F24 også blev bestilt tidligere, og  kunden har fået en bindender bekräftelse.
14. Overvågning og opbevaring er ikke omfattet af kontrakten.
15. Parkeringsbevis kan ikke overdrages eller sælges, og er udelukkende bestemt til personlig brug.
16. Transport af omfangsrige bagage skal allerede være registreret med reserveringen. Kun når de ansøger om transport af omfangsrige bagage på parkeringsplads- reservationen kan transporten en garanteres. Hvis der ikke har registrerets  tranport av omfangsrige bagage, er kunden forpligtet til at læsse bagage på deres egen regning direkte i lufthavnen Hamburg.
17. Gebyret for parkering fremgår af en særskilt prisliste og beregnes i henhold til antal dage eller uger. For hver på parkeringspladsen parkeret köretöj bliver op til 5 personer transporteret med shuttlebus til Hamborgs lufthav nog afhentet ved tilbagekomsten Transporten af mere end 6 personer til et maksimum på 8 personer er underlagt et gebyr per person, som kan ses fra prislisten i.
18. I tilfælde af overkapacitet i sommermånederne, er P-F24 titlen ved booking med bilnøglen samling, re parkere køretøjer på nærliggende alternativ parkering. Køretøjerne vil blive delvist flyttes på offentlig vej.

III Opförselkoden på vores virksomhedsområde

1. På parkeringspladsen gælder, bestemmelserne i færdselsloven StVG og færdselsloven StVO.
2. Ophold på P-F24 firmaområde er kun tilladt for indstilling af køretøjet og afhentning, læsning og aflæsning samt under eventuelle ventetider på shuttlebussen. Også en overdragelse af brugsrettigheder til tredjemand er udelukket.
3. Med reservationen og/eller indkörsel på virksomhedsorådet sikrer kunden, at føreren af køretøjet på dette tidspunkt er i besiddelse af den nødvendige körekort og køretøjet er trafiksikkert og forsikret som loven kræver.
4. P-F24 kan nægte parkering af bilen på parkeringspladsen, hvis der er tegn på, at de ovennævnte forudsætninger ikke er opfyldt, og kundens dokumentation (især kørekort , inspektion mærkat, dokumentation for forsikring ) ikke kan opvises på stedet.
5. reparationer, dræning væsker fra de parkerede køretøjer, samt foranstaltninger for vedligeholdelse af køretøjet må ikke foretages på stedet i P-F24, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt af autoriserede repræsentanter for P-F24. Det samme gælder for bortskaffelse af affald. I tilfælde af overtrædelse, hæfter kunden for omkostningerne ved fjernelse af urenheder forårsaget.

IV. Lien, fjernelse af bilen fra virksomhedens område

1. For eksisterende tilgodehavender fra lejemålet har P-F24 en lovbestemt pant på parkeret køretøj inklusive relaterede tilbehør.
2. P-F24 på den anden side ret til at bestille fjernelsen af bilerne fra virksomhedens område på bekostning af kunden fra lokaler, hvis køretøjer ved mangler udgør en generel fare (fx utæt tank) og allerede parkerede køretøjer, som ikke har körselstilladelse af politiet.

V. Aflysninger , ændringer og efterfølgende ændringer bookede tjenester

1. Annullering af aftalte ydelser er mulig før den aftalte parkeringsplads periode. Afbestilling skal meddeles P-F24 med angivelse af reservationsnummer. Aflysninger skal ske skriftligt for at undgå misforståelser. Annulleringen regnes fra tiden for modtagelsen af erklæringen hos P-F24. En annullering op til 24 timer før den reserverede parkeringstid er gratis.
2. Efter denne periode, vil vi opkræve et afbestillingsgebyr på € 12,50.
3. ændringer og efterfølgende ændringer af bestillte tjenester, der er indgået, kan ske  op til 24 timer før den aftalte parkerings periode forudsat att De op till dette tidspunkt har meddelet Park-fly24  skriftlig på adressen : Park fly24, In de Tarpen 87, 22848 Hamburg-Norderstedt eller på hjemmesiden: rapporterede www.park-fly24.de og er stadig eksisterer relevante slot kapacitet.
4. Desværre vil senere afbestilling eller ændringer, ikke blive godkent.

VI. Ansvar

1. Firma P-F24 er ansvarlig for skader forårsaget af forsætligt eller grov uagtsomhed af deres personale eller agenter. P-F24 er kun ansvarlig inden for rammerne af et eksisterende ansvarsforsikring, en yderligere ansvar er udelukket. For skader forårsaget af andre mennesker, force majeure, naturkatastrofer, dyr og tyveri er P-F24 ikke ansvarlig.
2. P-F24 ansvarlige i henhold til lovmæssige bestemmelser ubegrænset ansvar for skader som følge af skader på liv, legeme eller helbred.
3. For andre skader P-F24 ansvarlig i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.
4. Hvor ansvar P- F24 er udelukket eller begrænset, gælder dette også for den personlige ansvar personale, medarbejdere, repræsentanter og/eller agenter for P-F24, medmindre dette ville være forårsaget gennem en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse, liv, legeme eller helbred eller en forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse, som fører til andre skader.
5. Der findes ingen ansvar for skader forårsaget af kunden eller chaufför på stedet.
6. P-F24 er ikke ansvarlig for værdigenstande, der er tilbage i bilen.
7. Den såkaldte no- fejl garanti ansvar i henhold til § 536 I, S. 1 første alt. BGB er udelukket.
8. Eventuelle erstatningskrav mod P-F24 ,skall kunden stille øjeblikkeligt og inden de forlader lokalerne af P-F24.

VII. Shuttleservice

1. P-F24 tilbyder kunden og eventuelle passagerer en transporttjeneste fra parkeringspladsen til lufthavnen Hamburg.
2. Transporten til de ønskede terminaler sker normalt efter telefonisk tilmeldingen og kan eventuell udføres som en sammeltransport, så ventetider er ikke udelukket.
3. Fremtrædende beruset og/eller larmende folk vil ikke blive transporteret af sikkerhedsmæssige årsager.
4. Kunden og ev. medpassagerer er ansvarlig for at ankomme til tiden. Det anbefales at De kommer till parkeringspladsen mindst fire timer før den planlagte afgangstid.
5. P-F24 har ingen ansvar for ikke- eller ikke rettidigt ankomst især ved check-in eller til lufthavnen.
6. Ud over det er ikke, P-F24 ansvarlig for sen ankomst til Hamburg lufthavn, hvis kunden i sin booking forespørgsel og i booking bekræftelse har leveret korrekte information, især overskydende bagage ( mængde og/eller vægt højere end i betingelserne for charter eller almindelig flyselskaber til gratis transport inkluderet) og/eller en særlig bagage (især surfbræt, dykkerudstyr, ski, golf udstyr osv.) og har fået det bekræftet af P-F24.
7. P-F24 forsøger at transportere kunder inden for den aftalte eller forventede tid til Hamborgs lufthavn. Ankomsten i tid til Hamburg lufthavn, baseret på den faktiske afgangstid for kunden, er ikke omfattet af denne avtale. Erstatningskrav som følge af forsinkelser er P-F24 ikke ansvarlig for (såsom uforudsete vejspærringer og trafikulykker fra tredjemand ), især kompensation for mistede møden eller flyvninger er udelukket.

VIII. Særlige træk ved betalingsproceduren, der tilbydes af Park-fly24

Hvis kunden vælger en parkeringsplads og betaler med sin bankkonto, Mastercard eller Visa kreditkort, følgende særlige forhold gør sig gældende:

(A) entreprenører, både ZT Bus Aktiengesellschaft og myParkFly UG, der opstår over for kunden som solidariske skyldnere. Det betyder blandt andet, der går med levering af tjenesteydelser af en af parterne, forpligtelser den anden part. Arrangementer som den udfordring eller opsigelse af kontrakten med kunden eller en tilbagetrækning af det samme, en standard i udførelsen eller umuligheden af ydeevne ved en af parterne eller det andet, i § 425 para. 2 BGB begivenheder, der er nævnt altid handle (bortset § 425 Abs. 1 BGB) for og imod begge parter.

(B) Den ZT Bus Company og myParkFly UG med hinanden udgør ikke et samfund, men kommer på hver på egen hånd. Den ZT Bus Company og myParkFly UG handle overfor kunden, medmindre det udtrykkeligt er angivet i hvert tilfælde kun i eget navn for det modsatte.

(C) Selvom ZT Bus Aktiengesellschaft og er myParkFly UG begge har ret til at kræve fra kunden fuld betaling, kunden skal betale én gang, selvfølgelig. Dog skal kunden være opmærksom på, at han ikke kan betale sin glæde ved ZT Bus Company og myParkFly UG (uanset § 428 s.1 BGB), men skal betales til dem kun som beder ham om betalingen (såkaldt. "falsk" fælles kreditor aksel, § 428 s.1 BGB). For dette, kunden har brug for at gøre mere end at følge instruktionerne på parken-fly24 sites.
kun ZT Bus Aktiengesellschaft

(D) er en kontaktperson for alle spørgsmål om kunder til sin parkeringsplads reservation eller til parken fly24 sites. Kunden kan finde kontaktoplysninger på park fly24 hjemmesider.

IX. Datasikkerhed

P-F24 lagrer og behandler de nødvendige data fra kunden for en korrekt afvikling af forretningsforbindelsen i overensstemmelse med § 28 BDSG. Lagring og behandling af data sker elektronisk. Kunden er indforstået med brugen af sine oplysninger til kontrakt implementering af P-F24. Forskrifterne i databeskyttelsesloven overholdes af P-F24, videregivelse af oplysninger til tredjemand er udelukket. Kunden accepterer, at hans data gemmes selv efter ophør af forretningsforbindelsen med P-F24 i henhold til de lovmæssige bestemmelser . Kunden har altid ret til at anmode om sletning af deres data. Anmodningen skal ske skriftligt til P-F24, In de Tarpen 87, at dirigere 22848 Hamburg-Norderstedt.

X. Ugyldighedsbestemmelse

Skulle ovennævnte bestemmelser være ugyldige, skal de resterende bestemmelser forblive upåvirket. I stedet for de ugyldige bestemmelser træder bestemmelsen, der kommer tættest på deres betydning. Desuden skal de lovpligtige bestemmelser. Performance og betaling er Hamburg-Eppendorf. Hvis kunden er en forettningsmand, er hovedkvarter for P-F24 aftalt som værneting. Denne aftale gælder også i tilfælde af, at kunden ikke har nogen generel kompetence i Forbundsrepublikken Tyskland. Tillægsaftale kræver skriftlig form.
Slutningen af de generelle vilkår og betingelser
Stand: 2017/05/01

Park-fly24.de
In de Tarpen 87
22848 Hamburg-Norderstedt
Telefon: 0800 9828724
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.